سرپل : یک تن اربکی بازداشت و یک عسکر کشته شد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ قیراغو در مرکز این ولایت، یک تن اربکی باشندۀ بلخاب از سوی مجاهدین با اسناد و مدارک زنده دستگیر شده است. در همین حال مروز عصر در منطقۀ زنطلاق یک تن عسکر در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده است. ۲۰۲۱/۸/۳

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ قیراغو در مرکز این ولایت، یک تن اربکی باشندۀ بلخاب از سوی مجاهدین با اسناد و مدارک زنده دستگیر شده است.

در همین حال مروز عصر در منطقۀ زنطلاق یک تن عسکر در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده است.

۲۰۲۱/۸/۳