سرپل : پوسته های دشمن در مرکزسرپل مورد حمله قرار گرفت

از ولایت سرپل خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ کورک از مربوطات مرکز ولایت، یک پوستۀ دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرا رگرفته است . در این عملیات یک تن عسکر جابجا کشته شده و یک تن دیگر زخمی گردیده است . در همین حال یک پوستۀ دیگر دشمن در منطقۀ […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ کورک از مربوطات مرکز ولایت، یک پوستۀ دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرا رگرفته است .

در این عملیات یک تن عسکر جابجا کشته شده و یک تن دیگر زخمی گردیده است .

در همین حال یک پوستۀ دیگر دشمن در منطقۀ خرابه مورد حملۀ مشابه مجاهدین قرار گرفته است اما ازتلفات وارده به دشمن در این حمله اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۳/۵