سرپل: پوسته در سیداباد فتح و ۳ عسکر مزدور کشته شدند

شب گذشته مجاهدین امارت اسلامی بر پوستهء مهم دشمن در منطقهء تخته مربوط ولسوالی سیداباد حمله کردند. در این درگیری که از سلاح های ثقیله و خفیفه استفاده شد؛ در نتیجه پوسته بطور کامل تخریب و ۳ تن عسکر مزدور کشته و مابقی فرار کردند. همچنین دو میل کلاشینکوف، یک بمب افگن و مهمات زیاد […]

شب گذشته مجاهدین امارت اسلامی بر پوستهء مهم دشمن در منطقهء تخته مربوط ولسوالی سیداباد حمله کردند.

در این درگیری که از سلاح های ثقیله و خفیفه استفاده شد؛ در نتیجه پوسته بطور کامل تخریب و ۳ تن عسکر مزدور کشته و مابقی فرار کردند.

همچنین دو میل کلاشینکوف، یک بمب افگن و مهمات زیاد بدست مجاهدین افتاد.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵