سرپل : نیروهای دشمن یک مسجد دوطبقه را در آسیا آباد بمباردمان کردند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ آسیاآباد در مربوطات مرکز ولایت، نیروهای دشمن یک مسجد دو طبقه را بمباردمان کرده اند. در این بمباردمان تعمیرمسجد بطور کامل شهید شده است. انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۱/۸/۵

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ آسیاآباد در مربوطات مرکز ولایت، نیروهای دشمن یک مسجد دو طبقه را بمباردمان کرده اند.

در این بمباردمان تعمیرمسجد بطور کامل شهید شده است. انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۸/۵