سرپل : نیروهای اجیر از چند پوسته در مرکز و ولسوالی های سیدآباد، سوزمه قلعه و الجهاد پا بفرار گذاشته اند

گزارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که عصر روز گذشه  منطقۀ سیدآباد هزارگی نیز پس از فرار دشمن بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است که در نتیجۀ آن ولسولی سیدآباد بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است . قابل یاد آوری است که از دو روز گذشته به این سو، […]

گزارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که عصر روز گذشه  منطقۀ سیدآباد هزارگی نیز پس از فرار دشمن بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است که در نتیجۀ آن ولسولی سیدآباد بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

قابل یاد آوری است که از دو روز گذشته به این سو، از ۲۰ پوستۀ و قرارگاه بر شاهراه سرپل جوزجان و کمربند مرکز ولایت پا بفرار گذاشته اند.

همچنین نیروهای اجیر دیشب از منطقۀ مهم سنگ توده در مربوطات ولسوالی الجهاد پا بفرار گذاشته اند که با فرار شان کنترل منطقه به دست مجاهدین افتاده است.

یک خبر دیگری نیز می رساند که اجیران از کمربند شاهراه نمبر ۲  در مربوطات مرکز ولایت پا بفرار گذاشته اند و تعدادی از اجیران نیز کشته و زخمی شده اند و وسائط ظان نیز تخریب گردیده است و نیروهای دیگر دشمن نیز در حال فرار از ساحه هستند.

همچنین امروز صبح اجیران از ۲ پوسته مهم شان در ولسوالی سوزمه قلعه و الجهاد پا بفرار گذاشتند و تعدادی از آنان با سلاح و مهمات شان به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

۲۰۲۱/۶/۱۱