سرپل : منطقۀ وسیعی در مرکز ولایت تصفیه گردید و ۱۰ پوستۀ دشمن فتح شد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در پوسته ها و مراکز دشمن بشمول مرکز ولایت، در ولسوالی های سیدآباد، سنگچارک و صیاد مورد حملات مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.  این حملات با سلاح های ثقیله و خفیفه تا کنون بر کمربند مرکز ولایت وولسوالی سیدآباد و مسجدسبز ولسوالی سنگچارک و ولسوالی […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در پوسته ها و مراکز دشمن بشمول مرکز ولایت، در ولسوالی های سیدآباد، سنگچارک و صیاد مورد حملات مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

 این حملات با سلاح های ثقیله و خفیفه تا کنون بر کمربند مرکز ولایت وولسوالی سیدآباد و مسجدسبز ولسوالی سنگچارک و ولسوالی صیاد بشدت دوام دارد.

در این درگیری تا کنون شاهراه جوزجان سرپل در مربوطات ولسوالی سیدآباد بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است و ۱۰ پوسته و قرارگاه دشمن نیز فتح شده است .

همچنین امروز صبح در مربوطات مرکز ولسوالی سیدآباد، ۱۰ تن عسکر با تمام سلاح و مهمات شان از یک پوستۀ مهم دشمن به مجاهدین تسلیم شدند .

نیروهای مذکور با خود ۳ میل پیکا، یک قبضه راکت، ۹ میل کلاشنکوف و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند.

شاهدان عینی می گویند که مجاهدین به دروازۀ ورودی مرکز ولایت سرپل رسیده اند و دشمن در حالت سراسیمگی و اضطراب شدید قرار دارد.

۲۰۲۱/۶/۹