سرپل : منطقۀ مهم در مربوطات مرکز ولایت به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، منطقۀ مهم آسیادآباد در مربوطات مرکز ولایت، به کنترل مجاهدین در آمده است. نیروهای دشمن از تمام پوسته های خود در ساحه پا بفرار گذاشته اند  و دو تن کماندوی اجیر نیز جابجا کشته شده و ۳ تن دیگر زخمی شده اند. با فتح […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، منطقۀ مهم آسیادآباد در مربوطات مرکز ولایت، به کنترل مجاهدین در آمده است.

نیروهای دشمن از تمام پوسته های خود در ساحه پا بفرار گذاشته اند  و دو تن کماندوی اجیر نیز جابجا کشته شده و ۳ تن دیگر زخمی شده اند.

با فتح منطقۀ مذکور، حلقه محاصره بر مرکز ولایت بیش از پیش تنگ شده است .

۲۰۲۱/۸/۴