سرپل : مناطق وسیع بیشتری در مربوطات مرکز به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح مناطق خطیب آباد، خیرآباد، نوآبادالقانی، سیلبر و تیمورآباد در مربوطات مرکز این ولایت از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین درآمده است. در جریان تصفیه ۳ تن عسکر جابجا کشته شده و ۷ تن دیگر زخمی شده اند. در این درگیری یک مرکز […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح مناطق خطیب آباد، خیرآباد، نوآبادالقانی، سیلبر و تیمورآباد در مربوطات مرکز این ولایت از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین درآمده است.

در جریان تصفیه ۳ تن عسکر جابجا کشته شده و ۷ تن دیگر زخمی شده اند.

در این درگیری یک مرکز و یک رینجر نیز حریق شده است.

با تصفیه ساحات وسیع مذکور، حلقه های محاصره بر نیروهای دشمن درمرکز این ولایت بسیار تنگ شده است .

۲۰۲۱/۸/۵