سرپل : قومندان عمومی قطعۀ سرخ دشمن و ۲ عسکر بقتل رسیدند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته نزدیک پوستۀ زن طلاق در مربوطات مرکز ولایت،  یک عراده موترسایکل دشمن هدف انفجار ماین قرا رگرفته است که در اثر آن موتر سایکل تخریب گردیده است و دو تن عسکر که بر آن سوار بودند جابجا کشته شدند. همچنین امروز ظهر نیروهای دشمن در صدد […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته نزدیک پوستۀ زن طلاق در مربوطات مرکز ولایت،  یک عراده موترسایکل دشمن هدف انفجار ماین قرا رگرفته است که در اثر آن موتر سایکل تخریب گردیده است و دو تن عسکر که بر آن سوار بودند جابجا کشته شدند.

همچنین امروز ظهر نیروهای دشمن در صدد تعمیرپوستۀ دشمن در ساحه بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند.

در این عملیات قومندان قطعۀ سرخ دشمن ( نعیم ) جابجا کشته شده و متباقی پا بفرار گذاشته اند.

همچنین روز گذشته در منطقۀ قراغو در مربوطات مرکز ولایت، یک تن اربکی ( اخترمحمد ) باشندۀ منطقۀ شیرم ولسوالی الجهاد، با اسناد و مدارک از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است.

۲۰۲۱/۸/۱