سرپل : عملیات تعرضی وسیع دشمن در صیاد با ناکامی مطلق مواجه شد

گذارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ قفلاتون ولسوالی صیاد ، قوای بزرگ دشمن به سرپرستی والی اجیر این ولایت ( ظاهر وحدت ) و رئیس امنیت و دیگر مقامات بلند رتبۀ دشمن با هلی کاپتران ، تانک ها و طیاره های جنگی بقصد عملیات آمده […]

گذارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ قفلاتون ولسوالی صیاد ، قوای بزرگ دشمن به سرپرستی والی اجیر این ولایت ( ظاهر وحدت ) و رئیس امنیت و دیگر مقامات بلند رتبۀ دشمن با هلی کاپتران ، تانک ها و طیاره های جنگی بقصد عملیات آمده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند .

در این درگیری که تا حوالی شام دوام کرد، در طی آن قوای دشمن با متحمل شدن تلفات سنگین مجبور به فرار از منطقه شده است .

هم اکنون منطقه در تحت تصرف کامل مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .

اینکه ادارۀ اجیر ادعا می کند که گویا به مجاهدین تلفات وارد ساخته و مجاهدین را شکست داده اند ، دروغ محض است و به هیچ وجه حقیقت ندارد .

دشمن می خواهد که با همچو ادعا های میان تهی ، به افراد و عساکر روحیه باخته خود ، روحیه مصنوعی بدهد و بس .

قابل ذکرست که در منطقۀ میرزا ملنگ این ولسوالی نیز درگیری شدیدی میان مجاهدین و دشمن جریان دارد که جزئیات آن متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله
۲۰۱۶/۴/۱۶