سرپل : عسکر مجروح شمن در سیدآباد جان داده است

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ قوشتپۀ ولسوالی سیدآباد، یک ن عسکر اجیر که در اثر انفجار ماین بشدت زخمی شده بود، در اثر شدت جراحات جان داده است. ۲۰۲۱/۳/۳

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ قوشتپۀ ولسوالی سیدآباد، یک ن عسکر اجیر که در اثر انفجار ماین بشدت زخمی شده بود، در اثر شدت جراحات جان داده است.

۲۰۲۱/۳/۳