سرپل : رئیس کندک بهمراه معاون، رئیس ارکان و ۴ تن افسر بقتل رسید

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ پشت قره از مربوطات مرکز این ولایت، یک تانک حامل مقامات بلندرتبۀ نظامی دشمن هدف انفجار ماین قرارگرفته است . این انفجار زمانی صورت گرفت که نیروهای دشمن در صدد ایجاد یک پوسته دفاعی در ساحه بودند. در این انفجار تانک تخریب گردید و قومندان […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ پشت قره از مربوطات مرکز این ولایت، یک تانک حامل مقامات بلندرتبۀ نظامی دشمن هدف انفجار ماین قرارگرفته است .

این انفجار زمانی صورت گرفت که نیروهای دشمن در صدد ایجاد یک پوسته دفاعی در ساحه بودند.

در این انفجار تانک تخریب گردید و قومندان کندک، بهمراه معاونش و یک رئیس ارکان و ۴ تن افسر دیگر درآن جابجا کشته شدند.

۲۰۲۱/۷/۳۰