سرپل : دیدار مسئولین دعوت و ارشاد با مردم در ولسوالی های مختلف

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته، مسئولین دعوت و ارشاد وجلب و جذب امارت اسلامی، بشمول مرکز در تمام ولسوالی ها با علماء، متنفذین قومی و عامۀ مردم دیدار و گفتگو نوده اند . مسئولین همچنین در گردهمایی در مورد اهمیت جهاد فی سبیل الله، نصرت های خداوندی، اتحاد […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته، مسئولین دعوت و ارشاد وجلب و جذب امارت اسلامی، بشمول مرکز در تمام ولسوالی ها با علماء، متنفذین قومی و عامۀ مردم دیدار و گفتگو نوده اند .

مسئولین همچنین در گردهمایی در مورد اهمیت جهاد فی سبیل الله، نصرت های خداوندی، اتحاد و اتفاق و دیگر مسائل دینی و اجتماعی برای مردم سخن رانی نموده اند.

این سلسله همچنان جریان دارد ..

۲۰۲۱/۷/۷