سرپل : دو تن عسکر در مربوطات مرکز ولایت به مجاهدین پیوستند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دو تن عسکر ( اخترمحمد ولد میرغلام و محمدظاهر ولد گل آغا ) باشندگان مناطق بغاوی و اماخورد از مربوطات مرکز ولایت، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ٢٠٢١ ” ٥ ” ٢١

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دو تن عسکر ( اخترمحمد ولد میرغلام و محمدظاهر ولد گل آغا ) باشندگان مناطق بغاوی و اماخورد از مربوطات مرکز ولایت، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

٢٠٢١ ” ٥ ” ٢١