سرپل : داروهای تاریخ گذشته در الفتح به آتش کشیده شد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ کچن بازار ولسوالی الفتح، مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی، در طی یک تلاشی عمومی، دارو و مواد خوارکۀ تاریخ گذشته را از دکان ها و داروخانه ها کشف و ضبط نموده و سپس در محضر عام به آتش کشیده اند. مسئولین صحت عامه همچنین […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ کچن بازار ولسوالی الفتح، مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی، در طی یک تلاشی عمومی، دارو و مواد خوارکۀ تاریخ گذشته را از دکان ها و داروخانه ها کشف و ضبط نموده و سپس در محضر عام به آتش کشیده اند.

مسئولین صحت عامه همچنین از تجار و دکان دارها خواسته اند که به صحت عامۀ توجه نموده و از توزیع و فروش مواد تاریخ گذشته جدا خودداری کنند.
۲۰۲۰/۱۰/۱۸