سرپل : با خانواده های شهداء در ولسوالی های کوهستانات، البدر و سیدآباد کمک نقدی صورت گرفت

از ولایت سرپل خبر رسیده است که از سوی مسئول ریاست شهداء و معلولین امارت اسلامی جناب مولانا مظفرصاحب با ده ها خانوادۀ مستحق شهداء کمک نقدی صورت گرفته است . همچنین از سوی مولانا صاحب برای علاج و معالجۀ خانواده های نیازمند، کمک های طبی نیز در نظر گرفته شده است . ۲۰۲۰/۱۰/۳۱

از ولایت سرپل خبر رسیده است که از سوی مسئول ریاست شهداء و معلولین امارت اسلامی جناب مولانا مظفرصاحب با ده ها خانوادۀ مستحق شهداء کمک نقدی صورت گرفته است .

همچنین از سوی مولانا صاحب برای علاج و معالجۀ خانواده های نیازمند، کمک های طبی نیز در نظر گرفته شده است .

۲۰۲۰/۱۰/۳۱