سرپل : ادعای تسلیمی و تلفات مجاهدین در بلخاب حقیفت نداد

بعد از ظهر روز گذشته  مرکز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. اما اینکه مقامات اجیر ادعا می کنند که گویا در این درگیری تعدادی از مجاهدین را زنده […]

بعد از ظهر روز گذشته  مرکز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

اما اینکه مقامات اجیر ادعا می کنند که گویا در این درگیری تعدادی از مجاهدین را زنده دستگیر کرده و تعدادی به آنان تسلیم شده اند کامل دروغ و عاری از حقیقت است .

دشمن می خواهد که با همچو دروغ ها، به نیروهای روحیه باختۀ خود روحیه دروغین می بخشد.

۲۰۲۱/۷/۱۰