سرپل : اجیران در مرکز والسوالی بلخاب مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفتند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز ظهر بار دیگر مرکز ولسوالی بلخاب و پوسته های اطراف مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز ظهر بار دیگر مرکز ولسوالی بلخاب و پوسته های اطراف مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

اما اینکه مقامات اجیر ادعا می کنند که گویا تعدادی از مجاهدین را بشهادت رسانده و تعدادی را نیز زنده دستگیر کرده اند، کاملا دروغ و عاری از حقیقت است .

دشمن می خواهد که با همچو ادعاهای دروغین به نیروهای روحیه باختۀ خود روحیه دروغین ببخشد.

۲۰۲۱/۷/۱۰