سرپل : اجیران در سنگچارک مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که نیروهای دشمن در منطقۀ  تگزار ولسوالی سنگچارک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند. در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۰/۱۱/۱۸

از ولایت سرپل خبر رسیده است که نیروهای دشمن در منطقۀ  تگزار ولسوالی سنگچارک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند.

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۱۸