سرپل : اجیران درسیدآباد هدف انفجار قرار گرفتند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که عساکر اجیر نزدیک پوستۀ شان در مربوطات ولسوالی سیدآباد بر شاهراه سرپل جوزجان هدف انفجار قرار گرفته اند. در این انفجار به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. قابل ذکرست که شاهراه مذکور از دو روز بدین سو از سوی […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که عساکر اجیر نزدیک پوستۀ شان در مربوطات ولسوالی سیدآباد بر شاهراه سرپل جوزجان هدف انفجار قرار گرفته اند.

در این انفجار به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

قابل ذکرست که شاهراه مذکور از دو روز بدین سو از سوی مجاهدین به علت درگیری ها بر روی ترافیک مسدود گردیده بود که امروز صبح بار دیگر شاهراه برای مردم بازگشته است.

۲۰۲۱/۶/۱۰