زابل : ۷ تن از اجیران در ارغنداب کشته شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی ارغنداب، کاروان دشمن اجیر برای شکستن محاصرۀ قرارگاه باغ بیس ، بیس دیغوانان و دیگر پوسته های امنیتی در ولسوالی ارغنداب آمده بود که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید. در جریان این درگیری که تا ظهر دوام داشت، در طی آن ۴ […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی ارغنداب، کاروان دشمن اجیر برای شکستن محاصرۀ قرارگاه باغ بیس ، بیس دیغوانان و دیگر پوسته های امنیتی در ولسوالی ارغنداب آمده بود که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید.

در جریان این درگیری که تا ظهر دوام داشت، در طی آن ۴ تن اربکی و ۳ عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند و متباقی از ساحه پا بفرار نهادند .

قابل ذکرست که قرارگاه های مذکور و دیگر پوسته های امنیتی دشمن در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند .

در این درگیری بمجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۶/۵/۱۳