زابل : 5 تن عسکر با سلاح وتجهیزات به مجاهدین پیوستند

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز ظهر، نزدیک خانۀ خان شملزی میان شهرقلات و ولسوالی شهرصفا، 5 تن عسکر با 5 میل سلاح پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2021/7/9

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز ظهر، نزدیک خانۀ خان شملزی میان شهرقلات و ولسوالی شهرصفا، 5 تن عسکر با 5 میل سلاح پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

2021/7/9