زابل : ۴ عسکر دشمن در شهر صفاهلاک و ۵ تن دیگر زخمی شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۹ صبح ، در منطقۀ خاران کوتۀ ولسوالی شهر صفا ، در طی حملۀ تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی ۲ عسکر دشمن بشدت زخمی شدند . همچنین در منطقۀ سوختی این ولسوالی حوالی ساعت ۱۱ ظهر روز گذشته ، در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین ۴ […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۹ صبح ، در منطقۀ خاران کوتۀ ولسوالی شهر صفا ، در طی حملۀ تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی ۲ عسکر دشمن بشدت زخمی شدند .

همچنین در منطقۀ سوختی این ولسوالی حوالی ساعت ۱۱ ظهر روز گذشته ، در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین ۴ عسکر دشمن جابجا بهلاکت رسیده و ۳ تن دیگر بشدت زخمی شده اند .

قابل یاد آوری است که دیشب اجیران داخلی در این ولسوالی بر بعضی قریه ها نیز چاپه انداخته اند که در طی آن بکسی زیانی نرسیده است .

۲۰۱۵/۵/۲۵