زابل : 3 تن عسکر در شملزی و شینکی به مجاهدین پیوستند

از ولایت زابل خبر رسیده است که یک تن عسکر ( عبدالباسط و لد عبدالظاهر ) باشندۀ قریه عمرزی ولسوالی شملزی پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . در همین حال یک تن عسکر دیگر ( دنیا خان ولد جلات خان ) باشندۀ نصوزی ولسوالی مذکور نیز به مجاهدین پیوسته است. خبر دیگری […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که یک تن عسکر ( عبدالباسط و لد عبدالظاهر ) باشندۀ قریه عمرزی ولسوالی شملزی پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

در همین حال یک تن عسکر دیگر ( دنیا خان ولد جلات خان ) باشندۀ نصوزی ولسوالی مذکور نیز به مجاهدین پیوسته است.

خبر دیگری نیز می رساند که یک تن عسکر اردوی اجیر ( سعدمحمد ولد برات ) باشندۀ قریه پیتاو در ولسوالی شینکی نیز از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .
2020/11/22