زابل : ۳ تن زندانی بر مبنای فرمان رهبری آزاد شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که بر مبنای فرمان عفوحضرت امیرالمؤمنین حفظه الله، ۳ تن زندانی ا دارۀ کابل از زندان این ولایت آزاد گردیده و به خانه های شان فرستاده شدند. ۲۰۲۱/۷/۲۷

از ولایت زابل خبر رسیده است که بر مبنای فرمان عفوحضرت امیرالمؤمنین حفظه الله، ۳ تن زندانی ا دارۀ کابل از زندان این ولایت آزاد گردیده و به خانه های شان فرستاده شدند.

۲۰۲۱/۷/۲۷