زابل : ۳ تن از اجیران در شینکی کشته و زخمی شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ پشه بند ولسوالی شینکی، کاروان عساکر اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۳ تن از اجیران کشته و زخمی شدند . ۲۰۱۶/۹/۱

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ پشه بند ولسوالی شینکی، کاروان عساکر اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۳ تن از اجیران کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۹/۱