زابل : ۳ تن از اجیران در سیوری کشته و زخمی شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر ، پوستۀ امنیتی دشمن اجیر در منطقۀ لوتی ولسوالی سیوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در اثر آن ۳ تن از اجیران کشته و زخمی شدند . ۲۰۱۶/۴/۲۸

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر ، پوستۀ امنیتی دشمن اجیر در منطقۀ لوتی ولسوالی سیوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در اثر آن ۳ تن از اجیران کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۴/۲۸