زابل : 3 تانک دشمن در شاه جوی منهدم گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است کاروان دشمن اجیر که از شهر قلات به ولسوالی شاه جوی آمده بود در حال بازگشت بسوی شهر قلات بود که در منطقۀ میان چینو و بازار ولسوالی و همچنین میان بازار و منطقۀ نورک مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفت. در این عملیات دو عراده تانک دشمن […]

از ولایت زابل خبر رسیده است کاروان دشمن اجیر که از شهر قلات به ولسوالی شاه جوی آمده بود در حال بازگشت بسوی شهر قلات بود که در منطقۀ میان چینو و بازار ولسوالی و همچنین میان بازار و منطقۀ نورک مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفت.

در این عملیات دو عراده تانک دشمن مورد اصابت راکت و توپ 82 میلی متری مجاهدین قرار گرفت و یک عراده تانک دیگر هدف انفجار ماین قرار گرفت.

در این واقعه هر 3 تانک بطور کامل تخریب گردیده است و تلفات سنگین جانی نیز به دشمن وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

2021/5/19