زابل : ۲ پوستۀ مهم در شهرصفا فتح گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی شهرصفا، دو پوستۀ دشمن ( پوستۀ فولادگی نزدیک خانۀ هاشم گرانی و پوستۀ کلان اردوی اجیر در منطقۀ ارهد ) که از مدت ها در تحت محاصرۀ مجاهدین قرار داشت امروز صبح ساعت ۸ بجه فتح شده است . خبرمی افزاید که در طول ۴۸ […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی شهرصفا، دو پوستۀ دشمن ( پوستۀ فولادگی نزدیک خانۀ هاشم گرانی و پوستۀ کلان اردوی اجیر در منطقۀ ارهد ) که از مدت ها در تحت محاصرۀ مجاهدین قرار داشت امروز صبح ساعت ۸ بجه فتح شده است .

خبرمی افزاید که در طول ۴۸ ساعت گذشته در ولسوالی مهم مذکور که بر شاهراه قندهار کابل قرار دارد، دو کندک مهم و ۶ پوسته به کنترل مجاهدین در آمده است و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۷