زابل : 2 پوستۀ مهم در شهرصفا فتح گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی شهرصفا، دو پوستۀ دشمن ( پوستۀ فولادگی نزدیک خانۀ هاشم گرانی و پوستۀ کلان اردوی اجیر در منطقۀ ارهد ) که از مدت ها در تحت محاصرۀ مجاهدین قرار داشت امروز صبح ساعت 8 بجه فتح شده است . خبرمی افزاید که در طول 48 […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی شهرصفا، دو پوستۀ دشمن ( پوستۀ فولادگی نزدیک خانۀ هاشم گرانی و پوستۀ کلان اردوی اجیر در منطقۀ ارهد ) که از مدت ها در تحت محاصرۀ مجاهدین قرار داشت امروز صبح ساعت 8 بجه فتح شده است .

خبرمی افزاید که در طول 48 ساعت گذشته در ولسوالی مهم مذکور که بر شاهراه قندهار کابل قرار دارد، دو کندک مهم و 6 پوسته به کنترل مجاهدین در آمده است و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

2021/7/7