زابل : ۲ موتر زرهی دیگر و یک کاماز دشمن در میزان تخریب گردید و ۶ تن از اجیران کشته شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که که ۲ موتر زرهی دیگر قوای دشمن در ولسوالی میزان هدف راکت های مجاهدین قرار گرفته و بطور کامل تخریب گردیده است . در همین حال امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، نزدیک تعمیر ولسوالی یک عراده موتر کاماز دشمن در طی حملۀ مجاهدین تخریب گردید و ۶ تن […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که که ۲ موتر زرهی دیگر قوای دشمن در ولسوالی میزان هدف راکت های مجاهدین قرار گرفته و بطور کامل تخریب گردیده است .

در همین حال امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، نزدیک تعمیر ولسوالی یک عراده موتر کاماز دشمن در طی حملۀ مجاهدین تخریب گردید و ۶ تن عسکر بطور مشخص در آن کشته شدند.

شاهدان عینی می گویند که طیاره های دشمن دو مرتبه برای انتقال دادن اجساد مقتولین و زخمی های دشمن به ساحه آمده است .
۲۰۲۰/۱۱/۹