زابل : ۲ عسکر در شهر صفا کشته شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ پمپ عبدالعزیز در ولسوالی شهر صفا ، ۲ عسکر گزمۀ پیادۀ دشمن در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده اند . ۲۰۱۶/۵/۱۶

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ پمپ عبدالعزیز در ولسوالی شهر صفا ، ۲ عسکر گزمۀ پیادۀ دشمن در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده اند .

۲۰۱۶/۵/۱۶