زابل : 2 تن عسکر در شهرقلات به مجاهدین پیوستند

از ولایت زابل خبر رسیده است که در شهر قلات مرکز این ولایت، دو تن عسکر ( احمدالله ولد کریم الله باشندۀ قریه خرواری و قیام الدین ولد جمال الدین باشندۀ جامع قدیم ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. 2021/7/3

از ولایت زابل خبر رسیده است که در شهر قلات مرکز این ولایت، دو تن عسکر ( احمدالله ولد کریم الله باشندۀ قریه خرواری و قیام الدین ولد جمال الدین باشندۀ جامع قدیم ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

2021/7/3