زابل : 2 تن عسکر در سیوری کشته شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که بعد از ظهر روزگذشته کمپاین دشمن در ولسوالی سیری هدف توپ 82 میلی متری مجاهدین قرار گرفته است. در همین حال بامداد امروز دو تن عسکر در کمپاین مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و کشته شده اند. 2021/5/7

از ولایت زابل خبر رسیده است که بعد از ظهر روزگذشته کمپاین دشمن در ولسوالی سیری هدف توپ 82 میلی متری مجاهدین قرار گرفته است.

در همین حال بامداد امروز دو تن عسکر در کمپاین مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و کشته شده اند.

2021/5/7