زابل : ۲ تن از اجیران در شهر صفا کشته شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۶ صبح ، نزدیک پمپ عبدالعزیز نزیک بازار ولسوالی شهر صفا ، عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند که در اثر آن ۲ تن از اجیران جابجا کشته شدند . ۲۰۱۶/۵/۷

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۶ صبح ، نزدیک پمپ عبدالعزیز نزیک بازار ولسوالی شهر صفا ، عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند که در اثر آن ۲ تن از اجیران جابجا کشته شدند .

۲۰۱۶/۵/۷