زابل : ۲ اربکی در شهر قلات کشته شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در بازار شهر قلات نزدیک شفاخانه ، ۲ تن اربکی در طی حملۀ تاکتیک مجاهدین امارت اسلامی جابجا بهلاکت رسیده اند . ۲۰۱۶/۴/۲۹

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در بازار شهر قلات نزدیک شفاخانه ، ۲ تن اربکی در طی حملۀ تاکتیک مجاهدین امارت اسلامی جابجا بهلاکت رسیده اند .

۲۰۱۶/۴/۲۹