زابل : ۱۲ تن از اجیران در شهر صفا کشته و زخمی شدند و یک تن اسیر گردید

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ پل سوخته ولسوالی شهر صفا ، یک رینجر دشمن اجیر توسط ماین انفجار داده شد و سپس اجیران دیگر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند . در این عملیات ۳ تن از اجیران جابجا بهلاکت رسیده و ۴ […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ پل سوخته ولسوالی شهر صفا ، یک رینجر دشمن اجیر توسط ماین انفجار داده شد و سپس اجیران دیگر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند .

در این عملیات ۳ تن از اجیران جابجا بهلاکت رسیده و ۴ تن دیگر زخمی شدند .

در همین حال حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، موتر زرهی قومندان پوسته ( آدم ) هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن موتر بطور کامل تخریب گردید و قومندان نامبرده بهمراه ۲ تن دیگر از اجیران جابجا بهلاکت رسید و ۲ تن دیگر نیز زخمی شدند .

در یک واقعه دیگر حوالی ساعت ۹ دیشب ، یک عسکر پوستۀ گل محمد ( نصرت ولد عبدالوهاب باشندۀ لایت پروان ) در طی یک تاکتیک خاص از سوی مجاهدین از نزدیک پوسته زنده دستگیر گردید .

۲۰۱۶/۵/۱۰