زابل : یک گردهمایی باشکوهی در شینکی دایر گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی تازه فتح شدۀ شینکی، گردهمایی با شکوهی دایر شده است. این گردهمایی بغرض بهترکردن امنیت ولسوالی، بهترکردن فعالیت های مسئولین امارت اسلامی، حل مشکلات مردم و هماهنگی میان مسئولین دایر شده بود. در این گردهمایی مسئولین امارت اسلامی، علمای کرام، متنفذین قومی و عامۀ […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی تازه فتح شدۀ شینکی، گردهمایی با شکوهی دایر شده است.

این گردهمایی بغرض بهترکردن امنیت ولسوالی، بهترکردن فعالیت های مسئولین امارت اسلامی، حل مشکلات مردم و هماهنگی میان مسئولین دایر شده بود.

در این گردهمایی مسئولین امارت اسلامی، علمای کرام، متنفذین قومی و عامۀ مردم اشتراک نموده بودند .

در این جسله در مورد موضوعات مهم بحث و تبادل نظر گرفت و علمای کرام در مورد مسائل ضروری سخنان بسیار با اهمیتی ایراد نمودند .

مردم به مسئولین در مورد همکاری همه جانبه خود اطمینان دادند و مسئولین نیز تعهد کردند که تمام تلاش شان را در ادای مسئولیت شان انجام خواهند داد .

این جلیه با دعای پر سوزی به پایان رسیده است .

۲۰۲۱/۷/۳