زابل : یک پوستۀ دشمن در شهر صفا هدف انداخت هاوان قرار گرفت

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که شام روز گذشته حوالی ساعت ۷ بجه ، در منطقۀ رباط ولسوالی شهر صفا ، یک پوستۀ اجیران داخلی هدف انداخت هاوان قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست . […]

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که شام روز گذشته حوالی ساعت ۷ بجه ، در منطقۀ رباط ولسوالی شهر صفا ، یک پوستۀ اجیران داخلی هدف انداخت هاوان قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

۲۰۱۶/۴/۲۲