زابل : یک موتر گزمۀ دشمن در شهر صفا تخریب شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ هزارتک ولسوالی شهر صفا ، گزمۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات یک موتر زرهی دشمن بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند . ۲۰۱۶/۴/۲۱  

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ هزارتک ولسوالی شهر صفا ، گزمۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات یک موتر زرهی دشمن بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۴/۲۱