زابل : یک موتر زرهی دشمن در میزان انفار داده شد

از ولایت زابل خبر رسیده است که قوای عملیات دشمن که بغرض رساندن اکمالات به ولسوالی میزان آمده بود، روز گذشته نزدیک پوستۀ بریت مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت و در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. امروز نزدیک قریه نصرالله، یک […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که قوای عملیات دشمن که بغرض رساندن اکمالات به ولسوالی میزان آمده بود، روز گذشته نزدیک پوستۀ بریت مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت و در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

امروز نزدیک قریه نصرالله، یک عراده موتر زرهی دشمن انفجار داده شد و تمام سرنشینان اجیر آن جابجا کشته شدند.
۲۰۲۰/۱۱/۹