زابل : یک موتر زرهی دشمن در شهرقلات تخریب گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 7 بجه، یک عراده موتر زرهی پوستۀ شینغزو در شهرقلات هدف انفجار ماین قرار گرفته است. در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و تمام سرنشینان آن نیز کشته شده اند . 2021/7/25

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 7 بجه، یک عراده موتر زرهی پوستۀ شینغزو در شهرقلات هدف انفجار ماین قرار گرفته است.

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و تمام سرنشینان آن نیز کشته شده اند .

2021/7/25