زابل : یک موتر زرهی دشمن در شهرصفا منفجر گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر ساعت یک بجه، نزدیک پمپ حاجی گلاب در مربوطات ولسوالی شهرصفا، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار سنگین ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز همه جابجا کشته شده اند. […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر ساعت یک بجه، نزدیک پمپ حاجی گلاب در مربوطات ولسوالی شهرصفا، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار سنگین ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز همه جابجا کشته شده اند.

۲۰۲۱/۳/۳