زابل : یک موتر زرهی دشمن اجیر در شهر صفا تخریب شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه ، در منطقۀ خاران کوتی ولسوالی شهر صفا ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان اجیر آن نیز کشته و زخمی شدند . ۲۰۱۶/۵/۱۸

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه ، در منطقۀ خاران کوتی ولسوالی شهر صفا ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان اجیر آن نیز کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۵/۱۸