زابل : یک قومندان بهمراه ۳ تن اجیر دیگر در قلات بهلاکت رسید

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ جازالله شهر قلات ، موتر رینجر قومندان پوستۀ مکتب هدف انفجار ماین قرارگرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و ۳ تن از اجیران بشمول قومندان پوسته در آن جابجا بهلاکت رسیده و […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ جازالله شهر قلات ، موتر رینجر قومندان پوستۀ مکتب هدف انفجار ماین قرارگرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و ۳ تن از اجیران بشمول قومندان پوسته در آن جابجا بهلاکت رسیده و ۳ تن دیگر بشدت زخمی شدند .

۲۰۱۶/۴/۱۸