زابل : یک عسکر دشمن در طی حملۀ مسلحانه در دایچوپان بهلاکت رسید

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ بامداد ، پوستۀ نورالحق در ولسوالی دایچوپان مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این درگیری یک عسکراجیر بهلاکت رسیده است . ۲۰۱۵/۵/۲۵

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ بامداد ، پوستۀ نورالحق در ولسوالی دایچوپان مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این درگیری یک عسکراجیر بهلاکت رسیده است .

۲۰۱۵/۵/۲۵