زابل : یک عسکر در قلات بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ عصر، در مربوطات شهر قلات، یک تن عسکر ( طاوس ولد روزی خان باشندۀ ولسوالی میزان که در پوستۀ دشمن در قریه لوی شهر ولسوالی سیوری وظیفه اجرا می کرد ) پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده با […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ عصر، در مربوطات شهر قلات، یک تن عسکر ( طاوس ولد روزی خان باشندۀ ولسوالی میزان که در پوستۀ دشمن در قریه لوی شهر ولسوالی سیوری وظیفه اجرا می کرد ) پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف و چانته نیز بمجاهدین تسلیم داده و تعهد کرده است که به هیچ صورت به ادارۀ اجیر باز نگشته و به همکاری خود با مجاهدین در هر شرایط ادامه دهد .

۲۰۱۶/۸/۲۳