زابل : یک عسکر با 3 میل سلاح در قلات به مجاهدین پیوستگ

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در اصغرکلی شهرقلات، یک تن عسکر با 3 میل سلاح به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. 2021/7/12

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در اصغرکلی شهرقلات، یک تن عسکر با 3 میل سلاح به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

2021/7/12