زابل : یک عسکر با ۳ میل سلاح در قلات به مجاهدین پیوستگ

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در اصغرکلی شهرقلات، یک تن عسکر با ۳ میل سلاح به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. ۲۰۲۱/۷/۱۲

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در اصغرکلی شهرقلات، یک تن عسکر با ۳ میل سلاح به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

۲۰۲۱/۷/۱۲