زابل : یک عسکر اجیر در شاه جوی زخمی شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ بازرگان ولسوالی شاه جوی، عسکر اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته اند که در اثر آن یک عسکر اجیر بشدت زخمی شده است . ۲۰۱۶/۴/۲۴

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ بازرگان ولسوالی شاه جوی، عسکر اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته اند که در اثر آن یک عسکر اجیر بشدت زخمی شده است .

۲۰۱۶/۴/۲۴