زابل : یک رینجر دشمن در قلات منفجر شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ نوخیز شهر قلات ، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و تمام سرنشینان اجیر آن کشته شدند . ۲۰۱۶/۴/۳۰

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ نوخیز شهر قلات ، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و تمام سرنشینان اجیر آن کشته شدند .

۲۰۱۶/۴/۳۰