زابل : یک تن قومندان در قلات بقتل رسید

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز عصر حوالی ساعت  ۵ بجه، در منطقۀ باگگ از مربوطات شهر قلات، قومندان پوستۀ دشمن ( میرویس مشهرو به پترول ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۲

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز عصر حوالی ساعت  ۵ بجه، در منطقۀ باگگ از مربوطات شهر قلات، قومندان پوستۀ دشمن ( میرویس مشهرو به پترول ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۲